Over Improvety

U kunt bouwen op expertise, op advies of freelance/interim support,

Door de mengsmering van gerealiseerde opdrachten, opgedane kennis, inzicht, competenties en ervaring is de benodigde kennis en kunde beschikbaar om Kwaliteit en KAM gerelateerde zaken op succesvolle wijze vorm te geven. En te zorgen voor de benodigde verbeteringen en ontwikkelingen.

Support ligt aan de basis. Of het nu gaat om een adviesvraag of tijdelijke invulling van een Kwaliteit/ KAM functie. Support betekend dat er met betrokkenheid gewerkt wordt aan het realiseren van uw doelstelling.

Tijdens de uitvoering van opdrachten ligt de focus op continue verbetering. Kwaliteit is niet statisch, dus vraagt om continue verbetering. Een huis bouw je niet in 1 dag!

Greep uit de expertise;

  • Support bij het optimaliseren van bedrijfsvoering.
  • Verhelderen en optimaliseren van bedrijfsprocessen.
  • Advies en coaching bij verander en verbetermanagement.
  • Advies en support bij het verhelderen van prestatie-indicatoren en kritische succesfactoren.
  • Audit – training – planning – uitvoering – opvolging
  • Risico-inventarisatie en evaluatie, V&G audits.
  • Onderzoek en advies naar verhoging van efficiëntie en effectiviteit binnen bedrijfsprocessen.
  • Implementatie van certificeerbare systemen. Waaronder ISO 9001, 45001 en 14001, INK, VCA, Certiked.

De basis voor het realiseren van continue kwaliteitsverbetering ligt bij de wil, de inspiratie en de daadkracht.

De wil. Waar een wil is, is een weg. De “wil” wordt gevoed door tevreden klanten en medewerkers.

Inspiratie is onontbeerlijk voor uw organisatie. Inspiratie is de kern van innovatie, ontwikkeling, vernieuwing en verbetering.

Daadkracht. Zonder daadkracht komt er niets tot stand. Elk resultaat is afhankelijk van actie.