Over Improvety

U kunt bouwen op onze expertise, advies en freelance/interim support.

Jarenlange praktijkervaring, inzicht, competenties en ervaring biedt de benodigde bedrijfskundige kennis om Kwaliteit en KAM gerelateerde opdrachten op succesvolle wijze te realiseren. Wij zorgen voor de benodigde verbeteringen en ontwikkelingen.

Support ligt aan de basis. Of het nu gaat om een adviesvraag of tijdelijke invulling van een Kwaliteit/KAM functie. Support betekent dat er met betrokkenheid gewerkt wordt aan het realiseren van uw doelstelling.

Tijdens de uitvoering van opdrachten ligt de focus op continue kwaliteitsverbetering. Een huis bouw je niet in 1 dag!

Een greep uit de expertise:

  • support bij het beheersen en verbeteren van Kwaliteit
  • advies en support bij het werken aan o.a. ISO certificering
  • optimaliseren van bedrijfsprocessen
  • advies en coaching bij het realiseren van verbeteringen
  • verhelderen van prestatie-indicatoren en kritische succesfactoren
  • verhoging van efficiëntie en effectiviteit
  • Kwaliteit, arbo en milieu (KAM) opdrachten

De basis voor het realiseren van continue kwaliteitsverbetering ligt bij de wil, de inspiratie en de daadkracht.

De wil wordt gevoed door tevreden klanten en medewerkers. Waar een wil is, is een weg.

Inspiratie is onontbeerlijk voor uw organisatie. Inspiratie is de kern van innovatie, ontwikkeling, vernieuwing en verbetering.

Zonder daadkracht komt er niets tot stand. Elk resultaat is afhankelijk van kundige actie.