Over Improvety

Over Improvety

U kunt bij ons terecht voor advies en interim management op het gebied van kwaliteit en arbeidsomstandigheden. Opdrachten gerealiseerd binnen overheid, dienstverlening, industrie en het MKB.

Tijdens de uitvoering van opdrachten ligt de focus op continue verbetering. Kwaliteit is niet statisch, dus vraagt om continue verbetering. Een huis bouw je niet in 1 dag!

  • Support bij het optimaliseren van bedrijfsvoering.
  • Verhelderen en optimaliseren van bedrijfsprocessen en process mapping, o.a. met de RASCI methodiek.
  • Advies en coaching bij verander en verbetermanagement.
  • Implementatie van certificeerbare systemen. Waaronder ISO 9001 en 14001, INK, HKZ, Ohsas, VCA, Certiked.
  • Advies en support bij het verhelderen van prestatie-indicatoren en kritische succesfactoren.
  • Audit – training – planning – uitvoering – opvolging
  • Risico-inventarisatie en evaluatie, V&G audits.
  • Verbeterscan en advies bij efficiëntie en effectiviteit van bedrijfsprocessen.

De basis voor het realiseren van continue kwaliteitsverbetering ligt bij de wil, de inspiratie en de daadkracht.

De wil. Waar een wil is, is een weg. De “wil” wordt gevoed door tevreden klanten en medewerkers.

Inspiratie is onontbeerlijk voor uw organisatie. Inspiratie is de kern van innovatie, ontwikkeling, vernieuwing en verbetering.

Daadkracht. Zonder daadkracht komt er niets tot stand. Elk resultaat is afhankelijk van actie.