Diagnose:

1. Sterke en zwakke punten binnen onze organisatie worden nog onvoldoende belicht.

2. Er is nog teveel verspilling aan tijd, energie of materiaal.

3. Alle innovatieve voorstellen worden gestimuleerd, serieus behandeld en naar de praktijk vertaald

4. Er wordt systematisch aan kwaliteitsverbetering gewerkt, binnen de gehele organisatie.

5. Fouten, klachten of verbetervoorstellen leiden nog onvoldoende tot een evaluatie en beoordeling van de werkwijze.

6. We zijn ons bewust van de kritische succesfactoren binnen onze bedrijfsvoering en hebben daarvoor de nodige beheersmaatregelen.

7. Ontwikkelingen in techniek, ICT en door mondialisering heeft ook gevolgen voor ons. We zouden ons beter af moeten stemmen op de toekomst.

8. Er is binnen de bedrijfsstructuur en cultuur voldoende ruimte, kracht en inzet voor vernieuwing of verbetering.

9. Voor wat betreft efficiëntie en effectiviteit is er nog wel wat winst te behalen binnen ons bedrijf.

Vul (zonder kosten of verplichtingen) uw gegevens in en ontvang een eerste indruk van uw verbeterkansen:

Na ontvangst zullen wij binnen een week contact met u opnemen om uw verbeterkansen door te nemen.

Uw naam

Uw email adres