Winst³

Kwaliteit + Ontwikkeling + Efficiëntie = Winst tot de derde macht.

U hebt vrijheid nodig om uw toekomst vorm te geven en u moet winst maken om vrij te blijven. Maar winst is zoals u weet afhankelijk van een juiste afstemming van veel verschillende factoren in uw bedrijfsvoering.

Winst³ biedt een helder overzicht van de kansen en risico’s binnen de bedrijfsvoering en aanleiding om gericht te werken aan de zaken die tot meer winst leiden.

“ Een organisatie is als een levend organisme, dus voortdurend aan verandering en verbetering onderhevig”

Stijgende invloed van digitalisering, robotisering en nanotechnologie bepaalt onze toekomst. Dit heeft impact op iedereen en maakt dat we als ondernemer alert moeten blijven op veranderingen, ontwikkelingen en innovaties. Belichting vanuit verschillende invalshoeken biedt uw bedrijf een transparant overzicht van de actuele situatie. En handvatten voor winstverhoging.

Winst³ biedt

  1. Een objectief overzicht van de risico’s en kansen binnen uw bedrijf.
  2. Een helder zicht op de verschillende verspillingen.
  3. Zicht op mogelijkheden voor optimalisatie van processen en efficiëntie.
  4. Meer zicht en grip op de toekomst.
  5. Versterking van de positie van uw bedrijf/ organisatie.

Onderzoek toont aan dat bedrijven succesrijk blijven door veelzijdig te verbeteren en te innoveren. Waar ruimte is om te leren en verbeteren is ruimte voor innovatie. Dit werkt motiverend op het personeel, verhoogt kwaliteit en productiviteit en leidt tot meer klanttevredenheid en meer winst

Benieuwd?

Bel of mail me voor een inspirerend en vrijblijvend gesprek om uw winst en daarmee uw vrijheid in de toekomst veilig te stellen. +31 6 46809036 of gerardv@Improvety.org

Beoordeel de korte versie van de onderwerpen en ontdek uw kansen.