Verbind kwaliteit met bedrijfscultuur voor een positieve invloed op bedrijfsresultaten

Bedrijfscultuur bepaalt niet alleen “hoe het hoort” maar beïnvloedt bovendien de bedrijfsresultaten, positief of negatief. Bedrijfscultuur is vaak lastig te besturen, omdat het een bepaalde taal met omgangsvormen kent. Een positieve invloed op bedrijfscultuur wordt in ieder geval bereikt met kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagement is het besturingssysteem dat bepalend is voor de gewenste bedrijfsresultaten. De kwaliteit van communicatie, van het leiderschap, de werknemers, de middelen en de bedrijfsprocessen bepaald de resultaten en het succes. Kwaliteitsmanagement is het toepassen van de juiste ingrediënten om de bedoelde bedrijfsresultaten te behalen. Dus is verbinding van bedrijfscultuur met kwaliteitsmanagement bepalend voor het succes.

Cultuur

Cultuur is een belangrijke “kritische succesfactor” binnen ieder samenwerkingsverband De cultuur is bepalend voor waarden, normen, gewoontes en rituelen. De cultuur bepaalt – of een nieuwe medewerker zich al dan niet thuis voelt in het bedrijf – hoe beweeglijk en wendbaar een bedrijf is bij innovatie en verandering – of medewerkers loyaal zijn en eigen initiatieven en verbetervoorstellen aandragen. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van een angstcultuur, een regeltjescultuur, machocultuur of prestatiecultuur. Cultuur wordt gevormd in de loop der tijden. Door de invloed van een autoritair leider of door een charismatisch leider die een positieve draai geeft aan de cultuur binnen het bedrijf…..

De Defensiecultuur bijvoorbeeld kent de “Can Do” mentaliteit. Verweven met de cultuur binnen de poriën van het bedrijf. Voordeel is dat de opdracht meestal wel uitgevoerd worden. Nadeel is dat Jan soldaat geen nee durft te zeggen tegen de opdracht van een meerdere. Ook niet als de opdracht de veiligheid of de integriteit in gevaar brengt. Mali, Chroom V1, gevaarlijke munitiedepots, u kent de voorbeelden. Deze cultuur is ook bepalend in de hogere regionen. Resultaat is dat werknemers niet open zijn over zaken die fout gaan of beter kunnen. Zaken die niet in orde zijn worden bij voorkeur gedeletet.

We kennen ook de techneutencultuur. Een cultuur met specialisten die je niet hoeft te vertellen waar Abraham de mosterd haalt. De techneut vertelt je precies hoe het allemaal in elkaar steekt. Maakt goede ontwerpen en systemen. Hij kan eindeloos doorgaan met ontwikkelen maar neemt weinig tijd om stil te staan. Het draait om produceren en actie. Met natuurlijk ook vaak geweldige resultaten. Nadelen van het niet stilstaan en evalueren zie je bijvoorbeeld bij ingestorte balkons en parkeergarages. Binnen een dergelijke cultuur ligt de focus op plannen en doen. De grootste uitdaging ligt bij het evalueren en opvolgen van verbeteracties. Dit geldt overigens nog voor veel bedrijven!

Kwaliteitsmanagement als bindende factor

Kwaliteitsmanagement heeft een positieve invloed op elke bedrijfscultuur. Omdat kwaliteit niet van boven naar beneden maar via verschillende richtingen door de poriën van het bedrijf stroomt. Kwaliteitsmanagement maakt een transparante bedrijfscultuur. Waar “voortdurend verbeteren” een begrip is, waar fouten toegegeven mogen worden en kunnen leiden tot verbeteringen, waar originele ideeën en weerwoord gewaardeerd worden.

Een open bedrijfscultuur is de basis voor het realiseren van kwaliteit. Heldere en open communicatie, duidelijkheid over verwachte resultaten, gezonde feedback, het voordragen van verbeteringen en innovatie, het bloot leggen van risico’s. Onderwerpen die deel maken van kwaliteitsmanagement en bijdragen aan tevreden klanten, tevreden medewerkers, winst.

Beïnvloeding van de bedrijfscultuur is ingrijpen in het fundament van het bedrijf. Een positieve invloed kan bereikt worden met heisessies of verandering van posities, letterlijk of figuurlijk. Een fundamenteel resultaat wordt bereikt met kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagement is de verbinding tussen de bedrijfscultuur, bedrijfsvoering en bedrijfsresultaten. Mensen gaan met meer plezier naar het werk als hun feedback of verbetervoorstel gewaardeerd wordt en leidt tot verbeteringen. Het is prettig werken binnen een levende en groeiende organisatie. Voortdurend leren, innoveren, vernieuwen, verbeteren en ontwikkelen wordt het nieuwe “hoe het hoort”.