Home

Improvety Kwaliteit en Verbetermanagement

Improvety biedt binnen verschillende branches support, advies en interimdiensten. Voor realisatie van meer efficiëntie, procesoptimalisatie, kwaliteit, risico en verbetermanagement. Sinds eind jaren 90 actief als adviesbureau en uiteenlopende verbeteropdrachten gerealiseerd binnen bedrijfsleven en dienstverlening.

Kwaliteit is de ziel van iedere organisatie. Een gezonde dosis kwaliteitsbewustzijn is daarom een vereiste, om verantwoorde producten of diensten te leveren. Kwaliteit is afhankelijk van een uitgebalanceerde sturing op de belangrijkste factoren en actoren binnen de bedrijfsvoering.

Binnen iedere bedrijfsvoering hebben we te maken met de nodige spelregels en omgevingsaspecten. Niet enkel ingegeven door wet en regelgeving en stakeholders, maar ook door ontwikkelingen in de samenleving. Robotisering, digitalisering en Internet of Things zijn bepalend voor iedere bedrijfsvoering. Een optimale beheersing en voortdurende verbetering van bedrijfsvoering is daarom van levensbelang voor ieder bedrijf en organisatie.

“Een organisatie is als een levend organisme, daarmee voortdurend aan verandering en verbetering onderhevig”

Systemen als ISO, INK, EFQM, Lean-Six Sigma of NEN normen bieden meer garantie op kwaliteitsproducten of kwaliteitsdiensten. De mens daarentegen blijft de bepalende factor. Continue verbetering van bedrijfsvoering wordt bepaald door structuur, cultuur en systemen maar vooral door kwaliteitsbewustzijn. Kwaliteitsbewustzijn heeft prioriteit voor Improvety. Dit betekend niet enkel het bieden van een tijdelijke boost, maar verhoging van “Kwaliteitsbewustzijn” binnen bedrijf en organisatie.

Om bedrijven en organisaties een beeld te bieden van de belangrijkste risico’s en kansen binnen de bedrijfsvoering, heeft Improvety een verbeterscan ontwikkeld. De verbeterscan richt zich op het elimineren van risico’s, het bloot leggen van kansen en het verhogen van efficiency en effectiviteit.

De scan biedt een beeld van de kansen die er zijn om de kwaliteit en efficiëntie van bedrijfsvoering te verhogen en uw bedrijf of organisatie beter toekomstbestendig te maken. De verbeterscan is een beproeft instrument, dat ingrediënten bevat van erkende kwaliteit systemen en normen.

De scan wordt nu aangeboden onder unieke voorwaarde, no-cure, no-pay. Klik hier “ Verbetermanagement” voor meer informatie en een try-out van de scan.