Over Improvety

Na een dienstverband bij Rijkswaterstaat is in 2005 door Gerard Vermeulen de basis gelegd voor Improvety. Door support te bieden aan bedrijven en organisaties met advies en interim opdrachten, op het gebied van kwaliteit en arbeidsomstandigheden. Sindsdien zijn er verschillende opdrachten gerealiseerd binnen overheid, dienstverlening, industrie en verschillende MKB bedrijven.

Een unieke uitdaging heeft van 2011 tot 2014 geleid tot een pracht opdracht op Sint Maarten. Gedurende deze periode heeft Gerard Vermeulen zijn expertise ingezet als Qualitymanager voor het Ministerie van VROMI. In deze periode is hard gewerkt aan het professionaliseren van de bedrijfsvoering binnen de verschillende departementen van het Ministerie.

Tijdens de uitvoering van opdrachten ligt de focus op continue verbetering. Kwaliteit is niet statisch, dus vraagt om continue verbetering. Specifieke expertise:
• Advies en Interim functies gerelateerd aan kwaliteit, KAM en verbeter management.
• Support bij het optimaliseren bedrijfsvoering.
• Optimaliseren van bedrijfs/ organisatieprocessen en process mapping, bijvoorbeeld met de RASCI methodiek.
• Advies en coaching bij verander en verbetermanagement.
• Implementatie van certificeerbare systemen. Waaronder ISO 9001 en 14001, INK, HKZ, Ohsas, VCA, Certiked.
• Advies en support bij het verhelderen van prestatie-indicatoren en kritische succesfactoren.
• Audit – training – planning – uitvoering – opvolging
• Risico-inventarisatie en evaluatie, V&G audits.
• Verbeter-scan en advies op efficiëntie en effectiviteit van bedrijfsvoeringprocessen.

De basis voor het realiseren van continue kwaliteitsverbetering ligt bij de wil, de inspiratie en de daadkracht.
De wil. Waar een wil is, is een weg. De “wil” wordt gevoed door tevreden klanten en medewerkers.
Inspiratie is onontbeerlijk voor uw organisatie. Inspiratie is de kern van ontwikkeling, vernieuwing en verbetering.
Daadkracht. Zonder daadkracht komt er niets tot stand. Elk resultaat is afhankelijk van actie.