De stijgende invloed van o.a. digitalisering, robotisering en nanotechnologie bepaalt onze toekomst. Dit heeft impact op uw bedrijf en maakt dat we alert moeten blijven op veranderingen en ontwikkelingen.

De “Verbeterscan” is ontwikkeld om een objectief beeld te bieden van de kansen en risico’s binnen de bedrijfsvoering. Ofwel een helder overzicht van de kansen om de kwaliteit, de motivatie, de efficiëntie en effectiviteit te verhogen.

Waarom zou u een verbeterscan uit laten voeren

  • Om een objectief overzicht te krijgen van de risico’s en kansen binnen uw bedrijf.
  • Voor een helder beeld van de verspillingen.
  • Een blik op de toekomstbestendigheid.
  • Voor het versterken van de positie van uw bedrijf/ organisatie.

Korte route naar de Try-out van de verbeterscan.

“Is de verbeterscan een foutenanalyse?”

Nee, de focus ligt niet op de fouten, maar op de bestaande en nieuwe kansen. Fouten kunnen wel tot verhelderende inzichten en vernieuwing leiden als we ze toe kunnen en mogen geven. Dan pas kun je analyseren wat en waarom het fout gegaan is – en de nodige preventieve maatregelen nemen.

“Een organisatie is als een levend orgaan, dus voortdurend aan verandering en verbetering onderhevig”

Vergelijk de verbeterscan met een gezondheidsscan, we belichten de vitale onderdelen binnen de bedrijfsvoering. De basiselementen van de scan worden komen voort uit erkende kwaliteitsnormen, managementsystemen en instrumenten.

Wat levert de scan u op;

Een helder overzicht van de kansen om verbetering te realiseren in relatie tot kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit en toekomstbestendigheid. De resultaten kunnen bovendien een leidraad bieden bij het maken van beleidsmatige keuzes voor de toekomst.

Onderzoek toont aan dat bedrijven succesrijk blijven door veelzijdig te verbeteren en te innoveren . Waar ruimte is om te leren en verbeteren is ruimte voor innovatie. Dit werkt motiverend op het personeel, verhoogt kwaliteit en productiviteit en leidt tot meer klanttevredenheid en meer winst.

Werkwijze:

  • Tijdens het kennismakingsgesprek wordt de standaard scan toegespitst op uw type organisatie. Desgewenst kan direct het eerste interview plaats vinden.
  • De interviews worden bij voorkeur gevoerd met een selectie van functies binnen het bedrijf. Bijvoorbeeld een interview met een manager/hoofd en aangewezen medewerker(s) en een interview met de directeur/eindverantwoordelijke. Dit komt de objectiviteit en beleving van de feitelijke omstandigheden ten goede.
  • Na de interviews wordt een analyse gemaakt van de antwoorden en een rapport opgesteld met de belangrijkste bevindingen en verbeterkansen. Dit rapport wordt vervolgens met u besproken.

Benieuwd wat de verbeterscan u op kan leveren?

Vul de verkorte versie van de verbeterscan in en ontdek uw kansen.