Wat kan beter..

Er is veel bedrijven nog volop winst te behalen is in efficiëntie en effectiviteit.
Sta daarom even stil staan bij de volgende vraag:

“In hoeverre sturen wij op het creëren en aanpakken van verbeterkansen?”

Binnen elke organisatie liggen verbeterkansen voor het oprapen. Dit kunnen kansen zijn die een grote impact hebben op de bedrijfsvoering, op de efficiëntie, de winst, het personeel, de omgeving etc. Dit kunnen kansen zijn die simpel opgepikt kunnen worden of waarvoor een tijd of geld investering benodigd is.

Wat gebeurd er over het algemeen met een idee, een voorstel om zaken te verbeteren? Is er een sfeer binnen het bedrijf waarin verbetervoorstellen gewaardeerd en gestimuleerd worden?
Om te kunnen groeien is het van belang dat verbeterkansen gesignaleerd, geregistreerd, geanalyseerd en uitgewerkt worden. Daarna pas kan beoordeeld worden of er een bepaalde winst te behalen is met het omzetten van de verbeterkans naar de benodigde actie.

De weg is vrij om te werken aan continue kwaliteitsverbetering. De groeiende organisatie geeft nu handen en voeten aan het principe van continue verbetering.
Het komt de sfeer ten goede als het voordragen van verbeterkansen aangemoedigd wordt. Wij helpen u graag de vruchten te plukken van een cultuur waarin continue verbetering als principe wordt omarmt.

Klik hier voor support bij het in kaart brengen van uw verbeterkansen.