Wat kan beter.

Bedrijven en organisaties kunnen meer winst behalen in het verbeteren van kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit.
Sta daarom even stil staan bij de volgende vraag:

“In hoeverre sturen wij op het creëren en aanpakken van kansen om te verbeteren en innoveren?”

Binnen elk bedrijf liggen verbeterkansen voor het oprapen. Kansen met grote voordelen voor de efficiëntie, de winst, het personeel, de omgeving… Kansen die simpel opgepikt kunnen worden of waarvoor een tijd of geld investering benodigd is.

Wat gebeurd er over het algemeen met een idee, een voorstel om zaken te verbeteren? Is er een sfeer binnen het bedrijf waarin verbetervoorstellen gewaardeerd en gestimuleerd worden?
Om te kunnen groeien is het van belang dat kansen om te verbeteren gesignaleerd, geregistreerd, geanalyseerd en uitgewerkt worden.

In principe is de weg altijd vrij om te werken aan continue kwaliteitsverbetering. Iedere groeiende organisatie geeft handen en voeten aan het principe van continue verbetering.
Bovendien verbetert de werksfeer als het voordragen van verbeterkansen aangemoedigd wordt. Wij helpen u graag, zodat u de vruchten plukt van een cultuur waarin continue verbetering als principe omarmt wordt.

Klik hier voor support bij het in kaart brengen van uw verbeterkansen.