Resultaten

Een greep uit de resultaten

Diverse MKB bedrijven

– Uitvoeren van de organisatie verbeterscan en uitbrengen van advies over de verbeterkansen.

Ministerie van Defensie

– Uitvoeren van onderzoek naar registratie en de interne beheersing van gevaarlijke (CMR) stoffen. In samenspraak met Defensie-onderdelen en staf afdeling uitwerken van een verbeterplan voor beheersing en preventie van mogelijke blootstelling aan CMR stoffen.
– Uitwerken van een advies voor een registratiesysteem voor blootstelling aan CMR stoffen.

Instituut voor Bouwkwaliteit

– Begeleiding pilot kwaliteitsborging
– Onderzoek bij publieke en private partijen naar opvolging bouwbesluit.
– Advies bij nadere uitwerking van het wetsvoorstel PKB.

Ministerie van VROMI op Sint Maarten

– Coachen van Secretaris Generaal en het management bij het professionaliseren van de bedrijfsvoering.
– Optimaliseren van organisatie processen.
– Aansturen van projecten, waaronder implementatie WorkFlowMagementsysteem binnen vergunningverlening, inspectie en handhaving.
– Performancemanagement binnen alle departementen.

Twinny Load

– Lean maken van het kwaliteitsmanagementsysteem en realiseren van ISO 9001 certificering.
– In kaart brengen van processen en opstellen managementhandboek.
– Coachen van management en medewerkers bij vernieuwde managementsysteem.

Hogeschool Rotterdam, Certificering Transfergoep

– Implementeren van een ISO 9001 kwaliteit managementsysteem
– Opstellen managementhandboek
– Coachen van management en medewerkers tijdens implementatie van het managementsysteem

Alcan / Zalco, aluminium producent

– Coƶrdineren acties voor hercertificering volgens Ohsas norm en ISO 14001
– Coaching en advies bij verbetermanagement.

GGZ

– Ondersteuning en advies bij Implementatie HKZ norm