Over Improvety

Over Improvety

Na het vervullen van functies gerelateerd aan kwaliteit en Arbo management, bij onder andere Rijkswaterstaat is in 2005 Kaminspiratie door Gerard Vermeulen opgericht. Kaminspiratie ondersteunde bedrijven en organisaties met advies, Interim opdrachten en projecten, met name op het gebied van kwaliteit en arbeidsomstandigheden. Van 2005 tot 2011 zijn er opdrachten gerealiseerd binnen overheid, dienstverlening, industrie en MKB.

Een unieke uitdaging heeft van 2011 tot 2014 geleid tot een verplaatsing van de activiteiten. Gedurende deze periode heeft Gerard Vermeulen zijn expertise ingezet als Qualitymanager voor het Ministerie van VROMI op Sint Maarten. In deze periode is hard gewerkt aan het professionaliseren van de bedrijfsvoering binnen de verschillende departementen van het Ministerie van VROMI.

Gezien de focus op continue verbetering is na terugkomst in Nederland in 2014 “Improvety” opgericht. Naast de advies en interim-ondersteuning op het gebied van Kwaliteit en verbetermanagement biedt Improvety de verbeterscan. Deze scan geeft bedrijven en organisaties een objectief beeld van de verbeterkansen binnen de bedrijfsvoering. Na uitvoering van de scan ontvangt u een op de praktijk gericht advies en oplossingen, ofwel lean en to-the-point.

Specifieke expertise:

  • Implementatie van certificeerbare systemen in relatie tot kwaliteit, arbo en milieu management. Waaronder ISO 9001 en 14001, INK, HKZ, Ohsas, VCA, Certiked.
  • In kaart brengen en optimaliseren van bedrijfs/ organisatieprocessen, bijvoorbeeld met de RASCI methodiek.
  • Advies en ondersteuning bij het verhelderen van prestatie-indicatoren en kritische succesfactoren.
  • Audit – training – planning – uitvoering – opvolging
  • Risico-inventarisatie en evaluatie, V&G audits.
  • Advies en coaching bij verander en verbetermanagement
  • Verbeter-scan en advies op efficiëntie en effectiviteit van bedrijfsvoeringprocessen
  • Interim functies o.h.g.v. kwaliteit, KAM en verbeter management.

De basis voor het realiseren van continue kwaliteitsverbetering ligt bij de wil, de inspiratie en de daadkracht.

De wil. Waar een wil is, is een weg. De “wil” wordt gevoed door tevreden klanten en medewerkers.

Inspiratie is onontbeerlijk voor uw organisatie. Inspiratie is de kern van ontwikkeling, vernieuwing en verbetering.

Daadkracht. Zonder daadkracht komt er niets tot stand. Elk resultaat is afhankelijk van actie.