Waarom Improvety

Improvety heeft de expertise. Bij Overheid en in de non profit sector, de maakindustrie en de techniek. Hier is inzicht ontwikkeld in structuren, culturen en systemen.

Wij staan garant voor een pragmatische aanpak. Prioriteit is de bruikbaarheid van en uw tevredenheid over de resultaten van de opdracht/ het project.

Binnen elke organisatie is potentieel dat gemobiliseerd kan worden. Mensen willen werken aan kwaliteit, veranderen en verbeteren, maar ontwikkelen weerstand als veranderingen opgelegd worden. Door inzet van ervaring en expertise zorgen wij ervoor dat weerstanden tegen verandering weggenomen worden bij de medewerkers. Zodat verbeteren prettig is en niet bedreigend.

Kwaliteit komt voort uit een samenspel tussen alle aspecten, alle schakels van bedrijfsvoering. Tussen werving en selectie, training en opleiding, leiderschap, cultuur, management van middelen, management van medewerkers, beleid en afspraken, management van processen, en management van verwachtingen bij de klant.

Kortom, de kwaliteit van bedrijfsvoering bepaalt de kwaliteit van het resultaat. Als dit streven gemeenschappelijk gedragen wordt binnen alle gelederen en processen van een bedrijf is het meer dan een streven. Kwaliteit is niet alleen een groeidoelstelling, het is een actief bewustzijn. Een mentaal proces dat omarmt moet worden. Het is een investering in tijd, geld, motivatie, training en inzet.

“kwaliteit” kan niet gezien worden als een losstaand onderdeel. Het is een uitgebalanceerd samenspel tussen alle aspecten van bedrijfsvoering, tussen alle schakels.

Improvety biedt u de benodigde expertise om van kwaliteit een cultuur te maken binnen alle schakels van bedrijfsvoering.