8 Succesfactoren voor een excellerende onderneming

1. Inspireer

Inspiratie is de bron van ontwikkeling, vernieuwing en verbetering. Wat inspireert u en de mensen binnen uw bedrijf om het beste uit zichzelf en anderen te halen?

2. Be-Stuur

Succes is afhankelijk van de juiste strategie en doelstellingen, van sturing op de bedrijfsprocessen en helderheid over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

3. Wees klantgericht

Tevreden klanten bepalen het bestaansrecht van uw bedrijf. Dus een voortdurende focus op de tevredenheid van de opdrachtgever, de klant en de afnemer is cruciaal voor een succesvol bedrijf.

4. Waardeer

De mens is de belangrijkste factor. Aandacht voor uw medewerkers en de arbeidsomstandigheden is even belangrijk als een goed salaris. Met goede arbeidsomstandigheden kweekt u goodwill.

5. Evalueer

U kunt meer winst behalen door regelmatig te evalueren en de benodigde vervolgacties uit te voeren. Evalueren van risico’s, de positie, klantklachten of van resultaten. Het begint met plannen en uitvoeren, maar de efficiëntie zit hem in het evalueren en bijstellen.

6. Innoveer

Wees bewust van de ontwikkelingen in techniek, de samenleving en de mogelijke impact daarvan binnen uw branche. Welke innovaties zijn voor de winst en groei van uw bedrijf van toegevoegde waarde?

7. Communiceer

Een bedrijf is een werkgemeenschap waarin allen een aandeel leveren om de bedrijfsdoelen te realiseren. Heldere communicatie en informatie zijn daarbinnen onontbeerlijk om de bedrijfsdoelen te realiseren.

8. Leer en verbeter

Een organisatie is als een levend organisme, dus voortdurend aan verandering en verbetering onderhevig. Wees daarom een lerende organisatie!

 

Continue kwaliteitsverbetering:

Bewust open staan voor verbetering en daar de acties op richten, is de sleutel tot succes.