Verbetermanagement

 

timetoimprove

Laten we als organisatie even stil staan bij de volgende vraag:

“In hoeverre sturen wij op het creëren en aanpakken van verbeterkansen?”

Binnen elke organisatie liggen dagelijks verbeterkansen voor het oprapen. Dit kunnen kansen zijn die een kleine, medium of grote impact hebben op de bedrijfsvoering, de cijfers, het personeel, de omgeving…… Dit kunnen kansen zijn die simpel opgepikt kunnen worden of waarvoor een tijd of geld investering benodigd is.

Wat gebeurd er over het algemeen met een idee, een voorstel om zaken te verbeteren? Is er een sfeer waarin verbetervoorstellen gewaardeerd worden? Wordt het van tafel geveegd, of wordt er opgemerkt “daar zouden we eens naar kunnen kijken”.

Waar het vooral om gaat is dat verbeterkansen gesignaleerd, geregistreerd, geanalyseerd en nader uitgewerkt worden. Daarna pas kan beoordeeld worden of er een bepaalde winst te behalen is met het omzetten van de verbeterkans in een verbetermaatregel.

Dit maakt deel uit van Kwaliteit managen, het werken aan continue kwaliteitsverbetering. Het is aan de groeiende organisatie om handen en voeten te geven aan het principe van verbetermanagement. Feit is dat er binnen veel organisaties nog volop winst te behalen is in efficiëntie en effectiviteit.

Het komt het de sfeer ten goede als het voordragen van verbeterkansen actief wordt aangemoedigd door een leidinggevende. De manager of medewerker ziet dat er vorm gegeven wordt aan zijn of haar idee. Dus waarom zouden we van verbetermanagement geen standaard maken?

Verbetermanagement draait om het sturen op continue kwaliteitsverbetering.

Wij helpen u graag de vruchten te plukken van een cultuur waarin input en verbetering als principe wordt omarmt.