Managementsystemen

Improvety

Het managen van een organisatie vraagt om de juiste mengsmering van kennis, kunde, inzicht en competenties. Zelfs voor een organisatie die perfect functioneert, blijft het vaak een kunst om alle schakels sterk te houden.

Het managementsysteem is de besturing en het dashboard van uw organisatie. Datgene waar uw organisatie voor staat en de uitwerking daarvan is transparant. De doelen en doelstellingen zijn vertaald naar concrete acties in een “Smart” plan. De werkprocessen, input-output en documentstromen zijn gedefinieerd en vastgelegd. Kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren zijn bepaald. Naleving van afspraken wordt gecheckt. Er is een registratie en verbetersysteem om de verbeterkansen om te zetten in concrete acties…

Een klant vraagt een hoogwaardig product of een optimale dienstverlening. Dus werkt u aan klantgerichtheid en klanttevredenheid. Om de klant, de leverancier, de financier of de gebruiker ondersteuning te bieden zijn er normen en systemen ontwikkeld.

Vooral ISO heeft een ongekende expertise in het ontwikkelen en op de markt zetten van normen en managementsystemen voor alle branches. HKZ heeft systemen ontwikkeld die gericht zijn op instellingen voor zorg en welzijn. Daarnaast heeft vooral HACCP zich toegespitst op de voedingsindustrie.

Het certificeren op bijvoorbeeld de ISO norm 9001 is echter lang niet altijd een garantie gebleken dat er ook daadwerkelijk kwaliteit geleverd wordt. Een positieve ontwikkeling is de totstandkoming van de nieuwe ISO normen met een zogenaamde High level structure. Deze nieuwe ISO structuur zorgt ervoor dat de norm ook daadwerkelijk onderdeel wordt van de bedrijfsvoering.

Hierin komen 6 essentiële onderdelen van corporate governance terug: Leiderschap, risicomanagement, compliance-management, procesmanagement, verbetermanagement en borging en aantoonbaarheid. (Nen.nl) De tijd van het certificeren op betonnen zwembandjes ligt daarmee ver achter ons.

Certificeren is geen must voor een optimale bedrijfsvoering, het leveren van een kwaliteitsproduct of dienst. Improvety kan voor u een hulpmiddel ontwikkelen die efficiëntie en effectiviteit garanderen tijdens de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. U houdt zo zelf het stuur in handen.