Efficiëntie.

Inzicht en verbetering van efficiëntie.

Binnen het bedrijfsleven is veel meer winst te behalen. Hoe? Door een focus op efficiëntie in de bedrijfsvoering. De focus ligt nu nog te vaak op de uitvoering, de productie, of de dagelijkse beslommeringen. Dit kan ten koste gaan van de efficiëntie, de effectiviteit en de kwaliteit. Een focus op efficiëntie biedt meer kwalitijd, meer productivitijd, meer effectivitijd en meer winst.

Inefficiëntie in de bedrijfsvoering kan ongewenste gevolgen hebben, of funest zijn. Denk aan verspilling van tijd, materiaal, energie en kapitaal. Maar er kan ook vermindering van motivatie zijn, frustratie, stress en ziekteverzuim. Dit is niet altijd direct zichtbaar. Inefficiëntie kan jaren voortduren en soms zelfs deel maken van de bedrijfscultuur.

Geen tijd voor efficiëntie.

Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor een bedrijfsvoering die niet efficiënt is. Het ontbreken van duidelijkheid, kennis, effectieve communicatie, geschikte middelen, of inzicht in efficiëntie. Oorzaak kan ook gelegen zijn in vastgeroeste gewoontes of ingeslopen werkwijzen. Daarnaast kan het ontbreken van tijd belemmerend zijn. Er is geen tijd om stil te staan bij de zaken die beter kunnen, laat staan om ze te veranderen en verbeteren.

Voordelen van een efficiënte bedrijfsvoering.

Efficiëntie in de bedrijfsvoering levert tijd op, tijd om meer kwaliteit te leveren, te reflecteren, te innoveren en te produceren. Een efficiënte werkwijze, efficiëntie in de bedrijfsprocessen, efficiënte middelen en efficiënte communicatie levert meer effectiviteit op. Het ontbreken van tijd mag geen belemmering vormen om te werken aan verbetering. Meer efficiëntie in de bedrijfsvoering levert pure winst.

Hoe krijgen we meer efficiëntie.

Hoe weten we nou welke zaken leiden tot een verbetering van efficiëntie. Bijvoorbeeld door vaker stil te staan bij wat er beter kan en welke belemmeringen er zijn in de bedrijfsvoering. Door met elkaar te sparren over het onderwerp in relatie tot de verschillende aspecten van bedrijfsvoering. Aan de basis ligt de strategie, doelstellingen en een planning die nageleefd wordt. Het managen van middelen, klantgerichtheid en sturing op bedrijfsprocessen. Fundamenteel is het vastleggen van de verbeterkansen en gericht werken aan de uitvoering van acties die tot verbetering leiden.

Hoe efficiënt is uw bedrijfsvoering.

Welk cijfer geeft u de Efficiëntie binnen uw bedrijfsvoering? Is dat een objectief cijfer, wat u hard kunt maken?

Voor een objectieve beoordeling van uw verbeterkansen, kunnen vreemde ogen bijzonder waardevol zijn. Improvety biedt niet enkel een instrument om de efficiëntie van bedrijfsvoering te meten. U kunt daarnaast rekenen op de benodigde support om verbetering te realiseren in de efficiëntie binnen uw bedrijfsvoering.

Het verbeteren van efficiëntie hoeft niet veel tijd, geld of energie te kosten en biedt een scala aan positieve effecten op de kwaliteit van bedrijfsvoering, de winstgevendheid en de werkatmosfeer.