Improvety Kwaliteit en Verbetersupport

Improvety staat voor Improve quality. De focus ligt op het oplossen van uw organisatievraagstukken. U kunt terecht voor support, advies en interim diensten gericht op het realiseren van verbetering van bedrijfsvoering, verhoging van efficiëntie en kwaliteit.

Kwaliteit is de ziel van iedere organisatie. Een gezonde dosis kwaliteitsbewustzijn is een vereiste om verantwoorde producten of diensten te leveren. Kwaliteit is afhankelijk van een uitgebalanceerde sturing op de belangrijkste factoren en actoren binnen de bedrijfsvoering.

Iedere bedrijfsvoering heeft te maken met de nodige spelregels en omgevingsaspecten. Niet enkel ingegeven door wet en regelgeving en stakeholders, maar ook door ontwikkelingen in de samenleving. Robotisering, digitalisering en Internet of Things zijn in toenemende mate bepalend voor onze toekomst. Een optimale beheersing en voortdurende verbetering van bedrijfsvoering is daarom van levensbelang voor ieder bedrijf en organisatie.

“Een organisatie is als een levend organisme, daarmee voortdurend aan verandering en verbetering onderhevig”

Om u een beeld te bieden van de belangrijkste risico’s en kansen binnen de bedrijfsvoering, heeft Improvety een verbeterscan ontwikkeld. De verbeterscan richt zich op het elimineren van risico’s, het bloot leggen van kansen en het verhogen van efficiency en effectiviteit.

De scan biedt een beeld van uw kansen om de kwaliteit en efficiëntie van bedrijfsvoering te verhogen en toekomstbestendiger te maken. De verbeterscan is een beproeft instrument, dat ingrediënten bevat van erkende kwaliteit systemen en normen.

De scan wordt aangeboden onder unieke voorwaarde, no-cure, no-pay. Klik hier” voor meer informatie en een try-out van de scan.